Noticies mèdiques|6 Juliol 2011 17:04

Càncer de mama: prevenció i control

El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones tant en els països desenvolupats com als països en desenvolupament. La incidència de càncer de mama està augmentant en el món en desenvolupament a causa de la major esperança de vida, l’augment de la urbanització i l’adopció de formes de vida occidentals.

Encara que redueixen en certa mesura el risc, les estratègies de prevenció no poden eliminar la majoria dels casos de càncer de mama que es donen en els països de renda baixa i mitjans, on el diagnòstic del problema es fa en fases molt avançades. Així doncs, la detecció precoç amb vista a millorar el pronòstic i la supervivència d’aquests casos segueix sent la pedra angular del control del càncer de mama.

Les estratègies de detecció precoç recomanades per als països d’ingressos baixos i mitjans són el coneixement dels primers signes i símptomes, i el cribratge basat en l’exploració clínica de les mames en zones de demostració. El cribratge mitjançant mamografia és molt costós i es recomana per als països que compten amb una bona infraestructura sanitària i poden costejar un programa a llarg termini.

Molts països d’ingressos baixos i mitjans que afronten la doble càrrega de càncer cervicouterino i càncer de mama han d’emprendre intervencions costoeficaces i assequibles per fer front a aquestes malalties altament prevenibles.

L’OMS promou el control del càncer de mama en el marc dels programes nacionals de lluita contra el càncer, integrat en la prevenció i el control de les malalties no transmissibles. L’Organització, amb el suport de la Fundació Komen, està duent a terme un estudi de 5 anys sobre la costoeficacia del control del càncer de mama en deu països d’ingressos baixos i mitjans.

El projecte inclou un instrument d’estimació de costos dels programes per a avaluar les possibilitats de finançar-los. S’espera que els resultats d’aquest projecte aportin dades que permetin formular polítiques apropiades contra el càncer de mama en els països poc desenvolupats.

Etiquetes:
  • Compartir entrada:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Deixi una resposta

Te que estar logged in per fer un comentari.