Noticies mèdiques|9 Juny 2011 11:10

“La inducció a tumors malignes per l’ús del telèfon mòbil és una possibilitat que ni tan sols està quantificada”

Aquesta és la tercera edició de l’Informe del Comitè Científic Assessor en Radiofreqüències i Salut (CCARS) després d’una primera publicada el 2006, elaborada a sol · licitud del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i el segon (corresponent al bienni 2007-2008) que recollia la valoració de riscos relacionats amb l’exposició a senyals de radiofreqüències, preferentment de radiocomunicació, i que va ser publicat al gener de 2009. Aquest segon informe va tenir una notable acollida entre els actors implicats en el tema.
El desplegament d’infraestructures necessàries per subministrar serveis de telefonia mòbil segueix amb important ritme al mateix temps que s’incrementa el potencial d’ús del mòbil amb noves i atractives aplicacions. Un recent treball aparegut en un diari de tirada nacional (El País, Dijous 30 de Setembre de 2010) assenyala que el mòbil, present en el 93% de les llars espanoles, és el segon aparell, després del televisor, que ha envaït el dormitori .
Aquest ús gairebé intensiu del mòbil coincideix amb les preocupacions socials respecte als efectes que les radiofreqüències poden generar en la salut. D’aquí que per una banda es consideri necessari la intervenció d’institucions o comitès de referència que assessoren en qüestions tècniques i sanitàries. Aquesta tasca ha estat assumida a Espanya pel Comitè Científic Assessor en Radiofreqüències i Salut sota el patrocini de la Fundació General de la Universitat Complutense de Madrid. El CCARS és una institució independent formada per reconeguts experts en
Medicina, Física, Química, Biologia, Epidemiologia i Dret, la composició evoluciona per anar afrontant els reptes que la problemàtica objecte de la seva anàlisi requereix. La composició actual del CCARS es recull en un apèndix d’aquest informe i també es pot consultar a la pàgina Web del Comitè (www.ccars.es), pàgina que recull així mateix informació sobre les activitats i objectius del CCARS. En l’anus 2010 s’ha llançat a més un Butlletí que s’envia, mitjançant correu electrònic, a les llistes de distribució de què es disposa a la base de dades de la Secretaria del Comitè. La recepció de Butlletí queda oberta a la sol · licitud de nous lectors interessats en la recepció d’aquest Butlletí. En la seva actual composició, el CCARS ha tractat de reforçar les perícies en els àmbits de la biologia bàsica i de la norma i el Dret.
Com s’assenyalava en la presentació de l’Informe corresponent al bienni 2007-2008, entre els principals objectius del CCARS aquesta el facilitar assessorament científic i informació clara, independent i actualitzada a totes les entitats públiques i privades, així com als ciutadans en general sobre la expansió als camps electromagnètics de radiofreqüències i als seus efectes sobre la salut humana. En el període 2009 – 2010, objecte del present informe, s’ha continuant investigant i publicant estudis experimentals, i informes sobre els efectes en la salut deguts a l’exposició dels camps electromagnètics de radiofreqüències emesos per les estacions base de telefonia mòbil (antenes) i per la utilització dels terminals (telèfons mòbils).

Font: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Etiquetes:
  • Compartir entrada:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

1 Comentari

Deixi una resposta

Te que estar logged in per fer un comentari.