General, Noticies mèdiques|13 Octubre 2011 15:17

GRIP ESTACIONAL

Dades i xifresLa grip és una infecció vírica aguda que es transmet fàcilment d’una persona a una altra.
Els virus de la grip circulen per tot el món i poden afectar a qualsevol persona de qualsevol edat.
La grip causa epidèmies anuals que a les regions temperades aconsegueixen el seu auge durant l’hivern.
La grip és un problema greu de salut pública que pot ser causa de malaltia greu i mort en poblacions d’alt risc.
Les epidèmies poden exercir gran pressió sobre els serveis de salut i tenir importants repercussions econòmiques a causa de la reducció de la productivitat laboral.
La vacunació és la forma més eficaç de prevenir la infecció.
En general

La grip estacional és una infecció vírica aguda causada per un virus gripal.

Hi ha tres tipus de grip estacional: A, B i C. Els virus gripals de tipus A es classifiquen en subtipus en funció de les diferents combinacions de dues proteïnes de la superfície del virus (H i N). Entre els molts subtipus de virus gripals A, en l’actualitat estan circulant en l’ésser humà virus dels subtipus A (H1N1) i A (H3N2). Els virus de la grip circulen per tot el món. Els casos de grip C són molt menys freqüents que els de grip A o B, i és per això que en les vacunes contra la grip estacional només s’inclouen virus dels tipus A i B.

Signes i símptomes

La grip estacional es caracteritza per l’inici sobtat de febre alta, tos (generalment seca), dolors musculars, articulars, de cap i coll, intens malestar i abundant secreció nasal. La febre i els altres símptomes solen desaparèixer en la majoria dels casos en el termini d’una setmana, sense necessitat d’atenció mèdica. No obstant això, en persones amb alt risc la grip pot causar malaltia greu, i fins i tot la mort. El temps transcorregut entre la infecció i l’aparició de la malaltia (l’anomenat període d’incubació) és d’aproximadament 2 dies.

Grups de risc

Les epidèmies anuals de grip poden afectar greument a tots els grups d’edat, però els que que corren major risc de patir complicacions són els menors de 2 anys, els majors de 65 i les persones de totes les edats amb determinades afeccions, com ara immunodepressió o malalties cròniques cardíaques, pulmonars, renals, hepàtiques, sanguínies o metabòliques (per exemple, la diabetis).

Transmissió

La grip estacional es propaga fàcilment i es pot estendre amb rapidesa en escoles, residències assistides o llocs de treball i ciutats. Les gotícules infectades que expulsa el pacient en tossir poden ser inspirades per altres persones que queden així exposades al virus. El virus també pot propagar-se a través de les mans infectades. Per evitar la transmissió cal rentar-se les mans regularment i cobrir la boca i el nas amb un mocador de paper en tossir o esternudar.

Tractament

Alguns països disposen d’antivírics que són eficaços per prevenir i tractar la grip. Aquests fàrmacs poden ser de dues classes: 1) adamantans (amantadina i rimantadina), i 2) inhibidors de la neuraminidasa del virus de la grip (oseltamivir i zanamivir). Alguns virus de la grip es tornen resistents als antivírics, la qual cosa limita l’eficàcia del tractament. L’OMS vigila la sensibilitat dels virus gripals circulants als antivírics.

Epidèmies estacionals

Les epidèmies de grip es repeteixen anualment, durant la tardor i l’hivern a les regions temperades. La malaltia és causa d’hospitalització i mort, sobretot en els grups d’alt risc (nens petits, gent gran i malalts crònics). Aquestes epidèmies anuals causen uns 3 a 5 milions de casos de malaltia greu i unes 250 000-500 000 morts cada any. En els països industrialitzats la majoria de les morts associades a la grip corresponen a majors de 65 anys. En alguns països tropicals els virus de la grip circulen durant tot l’any, presentant un o dos períodes de màxima activitat durant les estacions plujoses.

Efectes de la malaltia

La grip pot causar greus problemes econòmics i de salut pública. Als països desenvolupats, les epidèmies poden causar gran absentisme laboral i pèrdues de productivitat.Les clíniques i els hospitals es poden veure aclaparats pel gran nombre de malalts que acudeixen a ells durant els períodes de màxima activitat de la malaltia. Encara que la majoria dels pacients es recuperen de la grip, molts necessiten tractament hospitalari i molts moren cada any per aquesta causa. Els coneixements sobre els efectes de les epidèmies de grip en els països en desenvolupament són escassos.

Prevenció

La forma més eficaç de prevenir la malaltia i les seves conseqüències greus és la vacunació. Fa més de 60 anys que s’utilitzen vacunes segures i eficaces. En els adults sans la vacunació antigripal pot prevenir un 70% a 90% dels casos de malaltia gripal específica, mentre que en la gent gran redueix els casos greus i les complicacions en un 60%, i les morts en un 80%.

La vacunació és especialment important en les persones que corren major risc de patir complicacions de la grip i en aquelles que viuen amb pacients d’alt risc o que tenen cura d’ells.

L’OMS recomana la vacunació anual (per ordre de prioritat) a:

Els qui viuen en residències assistides (gent gran o discapacitats).
Ancians.
Persones amb malalties cròniques.
Altres grups: embarassades, professionals sanitaris, treballadors amb funcions socials essencials i nens de 6 mesos a 2 anys.
La vacunació antigripal és més eficaç quan hi ha una bona concordança entre els virus vacunals i els virus circulants. Els virus de la grip pateixen canvis constants, i la Xarxa Mundial de Vigilància de la Grip, una aliança de Centres Nacionals de Grip de tot el món, vigila els virus gripals circulants en l’ésser humà. L’OMS recomana cada any una vacuna la composició va dirigida cap a les tres soques més representatives que estiguin circulant llavors.

Resposta de l’OMS

L’OMS i els seus associats vigilen la grip a escala mundial, recomanen la composició de la vacuna contra la grip estacional i presten el seu suport als estats membres perquè formulen estratègies de prevenció i control. L’OMS col · labora en l’enfortiment de la capacitat nacional i regional de diagnòstic de la grip, la vigilància de la malaltia, la resposta als brots i l’augment de la cobertura vacunal entre els grups d’alt risc.

Dades i xifresLa grip és una infecció vírica aguda que es transmet fàcilment d’una persona a una altra.
Els virus de la grip circulen per tot el món i poden afectar a qualsevol persona de qualsevol edat.
La grip causa epidèmies anuals que a les regions temperades aconsegueixen el seu auge durant l’hivern.
La grip és un problema greu de salut pública que pot ser causa de malaltia greu i mort en poblacions d’alt risc.
Les epidèmies poden exercir gran pressió sobre els serveis de salut i tenir importants repercussions econòmiques a causa de la reducció de la productivitat laboral.
La vacunació és la forma més eficaç de prevenir la infecció.
En generalLa grip estacional és una infecció vírica aguda causada per un virus gripal.

Hi ha tres tipus de grip estacional: A, B i C. Els virus gripals de tipus A es classifiquen en subtipus en funció de les diferents combinacions de dues proteïnes de la superfície del virus (H i N). Entre els molts subtipus de virus gripals A, en l’actualitat estan circulant en l’ésser humà virus dels subtipus A (H1N1) i A (H3N2). Els virus de la grip circulen per tot el món. Els casos de grip C són molt menys freqüents que els de grip A o B, i és per això que en les vacunes contra la grip estacional només s’inclouen virus dels tipus A i B.

Signes i símptomes

La grip estacional es caracteritza per l’inici sobtat de febre alta, tos (generalment seca), dolors musculars, articulars, de cap i coll, intens malestar i abundant secreció nasal. La febre i els altres símptomes solen desaparèixer en la majoria dels casos en el termini d’una setmana, sense necessitat d’atenció mèdica. No obstant això, en persones amb alt risc la grip pot causar malaltia greu, i fins i tot la mort. El temps transcorregut entre la infecció i l’aparició de la malaltia (l’anomenat període d’incubació) és d’aproximadament 2 dies.

Grups de risc

Les epidèmies anuals de grip poden afectar greument a tots els grups d’edat, però els que que corren major risc de patir complicacions són els menors de 2 anys, els majors de 65 i les persones de totes les edats amb determinades afeccions, com ara immunodepressió o malalties cròniques cardíaques, pulmonars, renals, hepàtiques, sanguínies o metabòliques (per exemple, la diabetis).

Transmissió

La grip estacional es propaga fàcilment i es pot estendre amb rapidesa en escoles, residències assistides o llocs de treball i ciutats. Les gotícules infectades que expulsa el pacient en tossir poden ser inspirades per altres persones que queden així exposades al virus. El virus també pot propagar-se a través de les mans infectades. Per evitar la transmissió cal rentar-se les mans regularment i cobrir la boca i el nas amb un mocador de paper en tossir o esternudar.

Tractament

Alguns països disposen d’antivírics que són eficaços per prevenir i tractar la grip. Aquests fàrmacs poden ser de dues classes: 1) adamantans (amantadina i rimantadina), i 2) inhibidors de la neuraminidasa del virus de la grip (oseltamivir i zanamivir). Alguns virus de la grip es tornen resistents als antivírics, la qual cosa limita l’eficàcia del tractament. L’OMS vigila la sensibilitat dels virus gripals circulants als antivírics.

Epidèmies estacionals

Les epidèmies de grip es repeteixen anualment, durant la tardor i l’hivern a les regions temperades. La malaltia és causa d’hospitalització i mort, sobretot en els grups d’alt risc (nens petits, gent gran i malalts crònics). Aquestes epidèmies anuals causen uns 3 a 5 milions de casos de malaltia greu i unes 250 000-500 000 morts cada any. En els països industrialitzats la majoria de les morts associades a la grip corresponen a majors de 65 anys. En alguns països tropicals els virus de la grip circulen durant tot l’any, presentant un o dos períodes de màxima activitat durant les estacions plujoses.

Efectes de la malaltia

La grip pot causar greus problemes econòmics i de salut pública. Als països desenvolupats, les epidèmies poden causar gran absentisme laboral i pèrdues de productivitat.Les clíniques i els hospitals es poden veure aclaparats pel gran nombre de malalts que acudeixen a ells durant els períodes de màxima activitat de la malaltia. Encara que la majoria dels pacients es recuperen de la grip, molts necessiten tractament hospitalari i molts moren cada any per aquesta causa. Els coneixements sobre els efectes de les epidèmies de grip en els països en desenvolupament són escassos.

Prevenció

La forma més eficaç de prevenir la malaltia i les seves conseqüències greus és la vacunació. Fa més de 60 anys que s’utilitzen vacunes segures i eficaces. En els adults sans la vacunació antigripal pot prevenir un 70% a 90% dels casos de malaltia gripal específica, mentre que en la gent gran redueix els casos greus i les complicacions en un 60%, i les morts en un 80%.

La vacunació és especialment important en les persones que corren major risc de patir complicacions de la grip i en aquelles que viuen amb pacients d’alt risc o que tenen cura d’ells.

L’OMS recomana la vacunació anual (per ordre de prioritat) a:

Els qui viuen en residències assistides (gent gran o discapacitats).
Ancians.
Persones amb malalties cròniques.
Altres grups: embarassades, professionals sanitaris, treballadors amb funcions socials essencials i nens de 6 mesos a 2 anys.
La vacunació antigripal és més eficaç quan hi ha una bona concordança entre els virus vacunals i els virus circulants. Els virus de la grip pateixen canvis constants, i la Xarxa Mundial de Vigilància de la Grip, una aliança de Centres Nacionals de Grip de tot el món, vigila els virus gripals circulants en l’ésser humà. L’OMS recomana cada any una vacuna la composició va dirigida cap a les tres soques més representatives que estiguin circulant llavors.

Resposta de l’OMS

L’OMS i els seus associats vigilen la grip a escala mundial, recomanen la composició de la vacuna contra la grip estacional i presten el seu suport als estats membres perquè formulen estratègies de prevenció i control. L’OMS col · labora en l’enfortiment de la capacitat nacional i regional de diagnòstic de la grip, la vigilància de la malaltia, la resposta als brots i l’augment de la cobertura vacunal entre els grups d’alt risc.

Font: OMS

  • Compartir entrada:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Deixi una resposta

Te que estar logged in per fer un comentari.