Qui som

Fundació (1964-7)

Reglament i Codi de deontologia mèdica, aprovats en data 5 de març de 1964 per les delegacions permanents i en data 30 de desembre de 1967 pel Consell

 

Malgrat que a Andorra no existeix una llei de col:legis professionals existeixen, des de fa anys, diferents col·legis alguns dels quals agrupen professionals sanitaris. El Col·legi de metges és històricament el primer col·legi professional existent a Andorra: el primer Reglament i Codi Deontològic del Col·legi fou aprovat pels Delegats Permanents dels Coprínceps el 5 de març de 1964, i posteriorment també pel Consell General, el 30 de desembre de 1967. Ambdós òrgans institucionals tenien la potestat de crear entitats de Dret Públic.

Recentment el Consell General ha reconegut el paper dels col·legis professionals en crear per llei, al desembre del 2000, el Col·legi professional d’agents i gestors immobiliaris, a l’exposició de motius d’aquesta llei apareixen uns argumenst que es poden considerar comuns per a molts col·legis professionals:

“La regulació positiva d’una activitat professional i, en concret, la configuració d’un col·legi professional són totalment compatibles amb els principis constitucionals de la llibertat d’empresa, la iniciativa privada i la llibertat d’associació, d’acord amb la jurisprudència més recent del nostre país que s’empara en la capacitat estatal d’intervenció en l’ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer, per fer possible el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general.

D’altra banda, la configuració d’un col·legi professional no exclou la lliure concurrència d’altres associacions privades que puguin sorgir en defensa dels interessos dels membres del mateix sector, i respecte de les quals resulta plenament garantit l’exercici del dret negatiu d’associació.

Una de les funcions públiques més rellevants atribuïdes al col·legi professional d’aquest sector és la potestat disciplinària, que es fonamenta en la recerca de l’eficàcia i de la proporcionalitat, per contrastar la sanció penal que podria ser imposada a l’autor d’una infracció professional establerta en aquesta Llei. A més, s’hi estableixen les bases que fan possible el control deontològic de l’exercici de les professions d’aquest sector econòmic.”

A banda d’això, i al llarg dels quasi quaranta anys d’història, el Col·legi ha organitzat serveis públics, per delegació del Consell General i posteriorment del Govern, com és el cas des de 1977 de les permanències mèdiques; ha col·laborat amb l’Administració en la recollida de dades estadístiques i la Llei malalties de declaració obligatòria el declara col·laborador privilegiat de l’Administració; va ésser part del Consell Assessor del Sistema Sanitari Andorrà creat al 1986; ha estat l’interlocutor de l’Administració en la negociació de convenis de Seguretat Social, i ha exercit el control deontològic dels seus membres, havent arribat a dictar diverses suspensions d’exercici, que han tingut plena eficàcia..

  • Compartir pàgina:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg