Com col·legiar-se

Documents necessaris per la col·legiació

Document Excel per col·legiar-se.
Condicions de col·legiació: segons els estatuts del CMA (títol II, Article 6) : Per ingressar al Col·legi s’haurà de poder exercir la medicina al Principat d’acord amb les disposicions legals vigents. A aquest efecte, es presentarà una sol·licitud escrita a la Junta de Govern, acompanyada dels documents acreditatius i indicant si es tracta de :

a) Metge en exercici lliberal amb autorització del M. I. Govern.
b) Metge en exercici lliberal amb acreditació hospitalària exclusivament.
c) Metge en exercici contractual.
d) Metge sense exercici.

Els que vulguin exercir de forma lliberal hauran d’indicar l’adreça del seu consultori o lloc de treball. Els altres hauran d’exhibir les propostes de nomenament o contracte.
Ser col·legiat és obligatori per a tots els metges que exerceixen a Andorra.
Es lliurarà una targeta d’identitat a cada col·legiat amb les dades que decidirà la Junta de Govern.

També s’han de col·legiar els metges que exerceixen durant l’hivern a les pistes d’esqui.

Substitucions
Per la seva substitució temporal el metge ha de subjectar-se a alló especificat al reglament de substitucions de professionals sanitaris, i, en cas de estar convencionat amb la CASS, a les especificacions sobre aquest aspecte que apareixen al Conveni entre els metges i la CASS.

Autorització d’exercici lliberal
Per l’exercir la professió de metge cal l’autorització prèvia de Govern.
En 1998 (Acord de Govern de 21 d’octubre de 1998), el Govern va acordar de demanar al Col·legi de metges un informe sobre les sol·licituds d’exercici lliberal.

DOCUMENTS NECESSARIS PER LA COL·LEGACIÓ METGE EN EXERCICI LLIBERAL

1- Sol·licitud col·legiació
2- Títol de llicenciat en Medicina General i Cirurgia. Títol de l’especialitat si es te. Els títols han de ser els originals
3- Certificat Pòlissa Assegurança
4- Autorització Govern original
5- Passaport o D.N.I. original o fotocopia compulsada
6- Fotografies mida carnet (2)
7- Número del compte bancari
8- Adreça i telèfon

DOCUMENTS NECESSARIS PER LA COL·LEGACIÓ METGE CONTRACTAT PER EL CHA

1- Sol·licitud col·legiació
2- Títol de llicenciat en Medicina General i Cirurgia. Títol de l’especialitat si es te. Els títols han de ser els originals
3- Contracte Hospital Ntra. Sra. de Meritxell original
4- Passaport o D.N.I. original o fotocopia compulsada
5- Fotografies mida carnet (2)
6- Número del compte bancari
7- Adreça i telèfon

Exercici a les pistes d’esqui
Regulat pel Reglament de l’exercici de la professió mèdica a les estacions d’esquí del Principat de novembre del 2000

DOCUMENTS NECESSARIS PER LA COL·LEGACIÓ METGE CONTRACTAT PER LES PISTES D’ESQUÍ PER LA TEMPORADA DE HIVERN

1- Sol·licitud col·legiació
2- Títol de llicenciat en Medicina General i Cirurgia. Títol de l’especialitat si es te. Els títols han de ser els originals
3- Permís Govern d’Andorra
4- Passaport o D.N.I. original o fotografia compulsada
5- Fotografies mida carnet (2)
6- Número del compte bancari
7- Adreça i telèfon

  • Compartir pàgina:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg