Estadístiques vitals

Rang d’Edats Homes Dones Total
0 – 4 anys 1761 1646 3407
5 – 9 anys 1803 1650 3453
10 – 14 anys 1671 1572 3243
15 – 19 anys 1725 1646 3371
20 – 24 anys 2110 1965 4075
25 – 29 anys 2755 2843 5598
30 – 34 anys 3333 3290 6623
35 – 39 anys 3518 3162 6680
40 – 44 anys 3186 2703 5889
45 – 49 anys 2634 2196 4830
50 – 54 anys 2446 1983 4429
55 – 59 anys 1839 1560 3399
60 – 64 anys 1369 1244 2613
65 – 69 anys 1276 1109 2385
70 – 74 anys 1070 1087 2157
75-79 anys 837 829 1666
80-85 anys 446 527 973
> 85 anys 489 564 1053
Total 34268 31576 65844

Font: Servei d’Estudis, Ministeri de Finances, Govern d’Andorra

Podeu consultar també la població o la distribució % per edat/sexe de:

  • La població adulta d’Andorra al 1995 (font Enquesta Nacional de Salut 1997)A
  • La població utilitzada per realitzar la Enquesta Nacional de Salut 1991

     

  • La població adulta d’Andorra al 1990 (font Enquesta Nacional de Salut 1991)

  • Share this page:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg